หมวดหมู่: ครอบครัว

12 คำถามก่อนแต่งงาน

12 คำถามที่คุณควรถามก่อนตัดสินใจแต่งงาน การแต่งงาน คือ การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่และคู่ของคุณควรมีคำตอบที่ดีเยี่ยมและเข้ากันได้กับ12 คำถามเหล่านี้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้น กำหนดวัน มองหาสถานณ์ที่ หรือ บอกกล่าวข่าวดีญาติพี่น้อง เพื่อนๆ การทราบทั้งหมดเกี่ยวกับคู่ของคุณ สุขภาพ, ครอบครัว, ประวัติทางกฎหมายและการเงินที่เป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งวิธีการที่คุณทั้งสองจะจัดการกับสถานการณ์ในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงการหย่าร้าง อัตราการหย่าร้างในช่วงเวลา 10ปีที่ผ่านมา ในสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่าง…
อ่าน