มีคู่รักหลายคู่ที่มีความต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาและภาษาต่าง แต่เมื่อทั้งคู่ได้พบรักกันแล้ว อยากเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ครองรักกัน ก็ต้องหาวิธีที่จะอยู่กับความต่างนั้นให้ได้ ต้องเลือก ต้องปรับ ต้องเข้าใจในความต่างของกันและกัน ต้องเข้าใจธรรมชาติของอีกฝ่าย เพียงเท่านี้การใช้ชีวิตก็จะง่ายขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจและมีความสุข ภาษาต่าง และ แนวทางเข้าใจ สำหรับคู่รักที่มีภาษาต่างกัน ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพียงแค่คุณทั้งสองเปิดใจ รู้จักการใช้ภาษาอื่นช่วย เพราะคุณเรานั้น…