Sofia


---- กรุณาเข้าสู่ระบบ ------

เปลี่ยนรูปหน้าปก
อับโหลด
เปลี่ยนรูปหน้าปก
เส้นชัยแม้จะถึงช้ากว่าคนอื่น แต่เราก็คือหนึ่งในผู้พิชิต...
This user account status is อนุมัติ

ภาษารักของเรา

ความรักกับภาษานั้นมาคู่กัน  แต่เมื่อภาษาของเรายังไม่แข็งแรง  ก็ต้องมีความพยายามสื่อสารในทางอื่นๆ อย่าให้การสื่อสารหยุดอยู่เพียงที่คำพูด ต้องรู้จักการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆด้วย บางคู่…
อ่าน

 

แชร์ต่อไป